E-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från medborgare till kommunens politiker och kan handla om allt som kommunen ansvar för och har möjlighet att besluta om. E-förslag får lämnas av alla personer som är folkbokförda i Lilla Edets kommun och har ingen åldersbegränsning.

Varje e-förslag som skickas in granskas för att säkerställa att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som finns framtagna. E-förslag som blir godkända efter granskning publiceras. Om ett e-förslag får 60 röster eller fler inom 60 dagar innebär det att förslaget ska beredas och behandlas. Det betyder att ansvarig sektor först bereder vad förslaget får för konsekvenser, vad det kostar och liknande. När det är gjort behandlas förslaget av ansvarig nämnd. Nämnden beslutar då om förslaget ska bifallas eller avslås.

Kompletta riktlinjer för e-förslag.

Innan du lämnar ditt förslag

Läs gärna igenom aktuella förslag  och se om det är någon annan som redan har lämnat in ett liknade förslag. Då kan du rösta på det förslaget istället, så är det större chans att förslaget får många röster. Tidigare förslag ligger antingen som aktiva eller arkiverade.

Om du istället vill lämna en synpunkt på något i kommunens dagliga service eller göra en felanmälan kan du lämna din synpunkt här.

Tänk på att juridiska personer såsom företag, ideella organisationer och föreningar kan inte lämna e-förslag. E-förslag är inte heller avsett för företrädare för politiska partier i kommunfullmäktige. Kommunala bolag omfattas inte av e-förslag.

Vad ska ett förslag innehålla?

  • I förslaget måste du tydligt berätta vad du vill att Lilla Edets kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför.
  • Ditt förslag ska bestå av en rubrik, en sammanfattning och en beskrivning av ditt förslag. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument.
  • Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag, var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.
  • Tänk också på att ditt förslag blir offentligt och kommer att publiceras på kommunens webbplats och får inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av sekretess.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa