Överenskommelse gällande elevskåp och nycklar för studerande på Fuxernaskolan 7-9

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

REGLER FÖR ELEVSKÅP OCH NYCKLAR FÖR STUDERANDE PÅ FUXERNASKOLAN 7-9

När Du studerar på Fuxernaskolan har Du möjlighet att låna ett elevskåp där Du skall ha Dina ytterkläder men också kan förvara böcker och annat studiematerial. Skåpen är försedda med nyckellås.

Följande gäller för lån av elevskåp och nycklar:

  • Alla skåp är skolans egendom, Du lånar skåpet av skolan. Skolan har huvudnyckel till alla elevskåp.
  • Du ansvarar för att Ditt skåp är rent och snyggt och för de saker Du har i skåpet, se därför till att alltid låsa Ditt skåp. Om Du skadar ditt skåp kan Du bli skyldig att ersätta skadan.
  • När Du tilldelas skåpet ansvarar du för din nyckel. Din nyckel får inte lämnas ut till någon annan. Om Du av någon anledning måste få en ny nyckel måste Du kontakta ungdomscoacherna. Ny nyckel fås mot en kostnad motsvarande inköpspris. Om Du inte återlämnat nyckeln när Du slutar skolan utgår också en kostnad enligt ovan.
  • Du som elev ansvarar för att inga värdesaker förvaras i skåpet. Skolan ersätter inte om värdesaker skulle försvinna från ditt skåp.
  • Rektor eller den som rektor har utsett, har rätt att öppna ditt skåp. Innan skåpet öppnas kontaktas elevs vårdnadshavare. I första hand ges eleven möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av företrädare för skolan. Om elev/vårdnadshavare inte kan nås eller eleven vägrar att öppna skåpet i närvaro av företrädare för skolan kommer skåpet ändå att öppnas. I sådant fall informeras vårdnadshavaren om åtgärden i efterhand.

Frågor om e-tjänsten

Parveen Saini Wittlåck
parveen.sainiwittlack@lillaedet.se

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommunen@lillaedet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-Id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa