Vattenmätarställning

LÄS MER

Alla fastigheter som har tillgång till kommunalt vatten har en vattenmätare som kontinuerligt ska läsas av. Lilla Edets kommun tillämpar självavläsning, det innebär att du som fastighetsägare själv läser av vattenmätaren och rapporterar in mätarställningen till kommunen.

 

Att läsa av sin vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är bra att läsa av mätaren ofta, minst en gång per år. Då får du en faktura som bättre stämmer överens med fastighetens vattenförbrukning. Du kan registrera din mätarställning på flera sätt

Frågor om e-tjänsten

Linda Holmer Nordlund
va@lillaedet.se
0520-65 96 68
lillaedet.se/vattenmatare

Personuppgiftsansvarig

Samhällsnämnden
kommunen@lillaedet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation