Ansökan - Modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning för ditt eller dina barn:

Lilla Edets  Kommun erbjuder undervisning i modersmål om eleven uppfyller nedanstående kriterier;

  • Har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål.
  • Använder språket i det dagliga umgänget i hemmet.
  • Har grundläggande kunskaper i språket. 

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, krävs inte att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn erbjuds undervisning i modersmål om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet.

Om du inte har E-legitimation kan du läsa om hur man skaffar det här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa