Kontaktuppgifter - Vårdnadshavare för elever i grundskola och anpassad grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med detta läsår övergår vi till digital insamling av kontaktuppgifter. Du ska som vårdnadshavare till elev i grundskola och anpassad grundskola lämna dina kontaktuppgifter så att skolan har dina aktuella uppgifter.

 

Denna e-tjänst kräver inloggning med mobilt Bank-ID.

 

VIKTIGT! Varje vårdnadshavare ska fylla i var sitt formulär och skicka in. Alltså ska varje vårdnadshavare fylla i sina egna uppgifter. 

 

Anledningen till att vi samlar in vårdnadshavares kontaktuppgifter är för att säkerställa att de uppgifter som vi har i våra system är aktuella så att ni får all relevant information från skolan, men också för att vi ska kunna kontakta er vid behov.

 

Om du av någon anledning inte kan använda denna tjänst exempelvis om ditt barn har skyddad identitet eller tillfälligt personnummer ber vi dig kontakta administratören på elevens skola. Använd länken nedan för kontakt med administratör.

Utbildning och barnomsorg - Lilla Edets kommun

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa